Het Begin

De Wylde Swan is de grootste en snelste topzeilschoener ter wereld. Het schip werd 100 jaar geleden in Duitsland in de vaart gebracht, oorspronkelijk als stoomschip voor de haringvloot. Maar wist je dat het verhaal achter de Wylde Swan een echte klassieker is? Een verhaal waarin stormen werden doorstaan en waarbij steeds de koers bijgesteld is om de droom waar te maken?

Haringjager de Jemo

De geschiedenis van de Wylde Swan begint een eeuw geleden met de romp van een oude haringjager, de Jemo. Het stoom aangedreven schip van Duitse makelij, gebouwd in 1920, was bedoeld om haring van de visgronden op de Noordzee zo snel mogelijk naar de wal te brengen. Het prachtige schip met de mooie steile steven en een geveegde kont was erg snel en bleef ook na haar diensttijd niet onopgemerkt.

Van Jemo naar Wylde Swan

Kapitein en zeiler Willem Sligting spotte de romp jaren later, terwijl hij net volop bezig was met het maken van plannen voor het verwezenlijken van zijn droom: een schip bouwen, bedoeld om jongeren op te leiden, dat met een lichte romp en een overtuigde zeilvoering alle races zou winnen. De stalen romp van de Jemo was een prachtige aanwinst voor die plannen; dus het casco werd naar Nederland gehaald om met het project van start te kunnen gaan in 2007.

Willem Sligting overleed halverwege het project om van de Jemo een modern opleidingsschip te maken, in 2009. Na een periode van rouw en verdriet besloot de club om Willem zijn vrouw Hinke de Vries en haar familie heen unaniem dat zijn nalatenschap een invulling moest krijgen. De verwezenlijking van zijn droom moest worden voortgezet. Er was een nieuwe stip op de horizon, een blik op de toekomst. Het project werd gezamenlijk hervat en er werd hard gewerkt om de bijna honderd jaar oude Jemo om te toveren tot de Wylde Swan.

Wylde Swan te water

Op 11 juni 2010 was het zover: de Wylde Swan werd te water gelaten, de bemanning ging voor het eerst de zee op. Daarmee was de rumoerige startfase zeker nog niet voorbij: in 2010 was de economische recessie nog in volle gang. Er werden vele vergaderingen en bijeenkomsten belegd. Op zoek naar een rendabele bedrijfsvoering werd besloten om een school-op-zee te creëren: het programma Masterskip. Je eerste wereldreis onder schooltijd: een onvergetelijke levenservaring van leren op zee. Zes weken zeilen op een uniek zeilschip, terwijl school gewoon doorgaat én je persoonlijke ontwikkeling een boost krijgt, wie wil dat niet?

Masterskip

Scholen werkten samen met Masterskip om het programma op te stellen. Er was markt voor de plannen en er kwam wind in de zeilen; de aanmeldingen stroomden binnen. 

Anno nu is Masterskip – waarbij opleiding op zee het speerpunt is – tot volle wasdom gekomen. De periode van start-up hebben we in ons kielzog gelaten, waardoor er nu tijd is voor verdieping en verbreding van het programma.

De droom van de oprichters is werkelijkheid geworden: een snel schip om jongeren op te leiden. De Wylde Swan zeilt acht maanden per jaar met leergierige scholieren op internationale wateren. Het is nu aan het team om verder te varen.

Het Team

De Wylde Swan vaart met professionals, die in het bezit zijn van de vereiste papieren en natuurlijk de benodigde ervaring om met een zeilschip over de wereldzeeën te varen. De vaste bemanning is in dienst van de rederij en heeft veel ervaring met het varen voor jongeren, volwassenen, bedrijven en dekpartijen, recepties, leiderschapsreizen en expedities. Van elke functie zijn (minimaal) twee mensen in dienst, die elkaar door het jaar heen afwisselen. Er zijn ook altijd internationale bemanningsleden aan boord, zoals een Deense bosun (bootsman) of een Franse deckhand (matroos).

Docenten

De docenten die het Masterskip programma begeleiden, zijn eerstegraads bevoegd. Bij de samenstelling van de teams wordt rekening gehouden met ervaring, leeftijd en persoonlijkheid, zodat elk team een optimale Masterskipreis kan realiseren. Tijdens deze reis vaart er tevens altijd een gekwalificeerd scheepsarts, veelal in dubbele functie als deckhand, mee aan boord.

Rederijkantoor

De bemanning van het rederijkantoor bestaat uit directeur Christophe Meijer, hospitality en HR manager Ibrichje Engelsma, onderwijscoördinator Masterskip Nynke Verduyn, online marketing specialist Jildert Holtrop.